اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16968

شناسه ملی: 14007027896

تاریخ ثبت: 1396/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 5719979117

آدرس: در واحد ثبتی ارومیه بهنق خیابان بهنق بلوار امامت پلاک 88 طبقه سوم به

تاریخ تاسیس: 1396/06/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای نیما نکین بخش باقری به کد ملی ( 274025XXXX ) و خانمها نسا نگین بخش باقری به کد ملی ( 275549XXXX ) و آیسان آقاجانی به کد ملی ( 274028XXXX ) به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند 2 آقای احسان عباسی رضاییه به کد ملی ( 275581XXXX ) به سمت بازرس اصلی و آقای وهاب فرید مهدین لی به کد ملی ( 275561XXXX ) به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند 2 روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش 981012XXXX07725 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم آیسان آقاجانی به کد ملی ( 274028XXXX ) به عنوان عضو و رییس هییت مدیره خانم نسا نکین بخش باقری به کد ملی ( 275549XXXX ) به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره آقای نیما نکین بخش باقری به کد ملی ( 274025XXXX ) به عنوان عضو و مدیر عامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند 2 امضای کلیه اسناد مالی ، چکها ، قرارداد ها و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل آقای نیما نکین بخش باقری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 981012XXXX65649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی ارومیه بهنق ـ خیابان بهنق ـ بلوار امامت ـ پلاک 88 ـ طبقه سوم به کدپستی 571997XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960809XXXX75493 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/07:

تاسیس شرکت سهامی خاص اروم مهر گواهان در تاریخ 07/06/1396 به شماره ثبت 16968 به شناسه ملی 140070XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارایه خدمات تنظیفی و پشتیبانی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ادارات و سازمانهای دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، تامین خودروهای استیجاری و سرویس دهی ایاب و ذهاب ادارات و دوایر و سازمانهای دولتی و خصوصی، خدمات مربوط به امورتایپ و تکثیر و بایگانی و امور دفتری و اداری و پشتیبانی خدمات مذکور در شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی اعم از داده آمایی و اپراتوری کامپیوتر، امور آشپزی و تهیه و طبخ و سرویس غذا و سرویس دهی و پذیرایی از مجالس، خدمات رنگ آمیزی و تعمیرات ساختمانی ایجاد و نگهداری فضای سبز و رنگ آمیزی و خط کشی معابر و جداول و نصب علایم راهنمایی و رانندگی حمل زباله های صنعتی و بیمارستانی عملیات رفت و روب و خدمات مجاز، خدمات مرتبط با نگهداری ابنیه و تاسیسات مرتبط، تعمیر و نگهداری و اپراتوری پستها و تاسیسات برقی و مراکز مخابراتی و گاز، راه اندازی دکل های برق و مخابرات اعم از کانال کشی تیرگذاری و مفصل بندی. تامین، تعمیر و نگهداری سیستمهای حرارتی و برودتی، واردات و صادرات تجهیزات و ماشین آلات و مصالح و لوازم مورد نیاز شرکت پس از اخذ مجوزهای قانونی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات و بنادر مجاز کشور اخذ یا اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسمات و جشن ها و یا کنفرانس ها، ارایه خدمات مربوط به امور مشترکین آب و برق و گاز و تلفن، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات اشخاص حقیقی و حقوقی و عقد قرار داد با آنان، اخذ وام و هر نوع ضمانتنامه بانکی و استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان غربی ـ شهر ارومیه ـ بهنق ـ خیابان بهنق ـ بلوار امامت ـ پلاک 88 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 571997XXXX . سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به 100 سهم یکصد هزار ریالی با نام می باشد که تماما طی گواهی شماره 72/717/5407/96 مورخ 1/6/96 بانک اقتصاد نوین شعبه سرداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم آیسان آقاجانی به شماره ملی 274028XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره، خانم نسا نکین بخش باقری به شماره ملی 275549XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره آقای نیما نکین بخش باقری به شماره ملی 274025XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قرار دادها و اسناد تعهدآور و بهادار و امضای کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای احسان عباسی رضاییه به شماره ملی 275581XXXX به سمت بازرس اصلی، آقای وهاب فرید مهدین لی به شماره ملی 275561XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960607XXXX48184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی