اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 471925

شناسه ملی: 14004895420

تاریخ ثبت: 1394/02/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1386831797

آدرس: استان تهران منطقه 13 شهرستان تهران بخش مرکزی شهرتهران محله فتح خیابان اخوان مسعودی بزرگراه 65 متری فتح پلاک 78 ساختمان فولاد استیل ایران بلوک 2 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1394/02/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/02/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 13 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهرتهران، محله فتح، خیابان اخوان مسعودی، بزرگراه 65 متری فتح، پلاک 78 ، ساختمان فولاد استیل ایران، بلوک 2 ، طبقه همکف کدپستی 138683XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 981115XXXX33407 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/14:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود رنگین فلز صدر پویا درتاریخ 14/02/1394 به شماره ثبت 471925 به شناسه ملی 140048XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه توزیع خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله انواع آلیاژهای فلزات رنگین پایه آلومینیوم پایه مس و سایر سوپر آلیاژهای مورد نیاز صنایع دفاعی نفتی پتروشیمی غذایی.تولید و ریخته گری انواع آلیاژ های آلومینیم برنز فسفر برنز و آلومینیم های آلیاژی در مقاطع مختلف و طراحی نقشه کشی و عملیات ماشین کاری جهت تولید قطعه و مجموعه ای از آلیاژهای فوق الذکر.اخذ وام و تسهیلات ارزی ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز در راستای اهداف شرکت. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه فتح بعد از م شیر پاستوریزه کیلومتر 5 بازار آلومینیم ایران بلوک 2 پ 78 کدپستی 138683XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای محسن گل محمدی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 005745XXXX دارنده 900000 ریال سهم الشرکه وخانم منیر علی حسینی فیجانی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 007377XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940214XXXX98517 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی