اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/03/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: دزفول کوی مدرس خیابان سوم بین خیابان 10 و 12 --

تاریخ تاسیس: 1385/03/25

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مرقوم تحت شماره 2402 مورخه 25/3/85 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار فرهنگ جنوب جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی- خدماتی- تاسیس اتی- تولیدی- آپارتمان سازی- راه سازی- پل سازی- عملیات خاکی سازه های بتنی و فلزی- قالب بندی- بتن ریزی- تیرچه بلوک- کانال کشی- تنظیفات فضای سبز- امور باغبانی- خدمات پشتیبانی- تامین و تعمیر ماشین آلات سبک و سنگین- مجری طرح های صنعتی و تاسیس اتی الکتریکی و کابل کشی برق- مکانیکی- جوشکاری- برشکاری- لوله کشی آب و فاضلاب- رنگ آمیزی- سند پلاست- تولید سازه های بتنی بلوک های سقفی و حصاری- جوشکاری اسکلت فلزی- تسطیح اراضی- انجام عملیات کاشت، داشت و برداشت- شرکت در مزایده و مناقصه و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال بطور نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که به موجب گواهی شماره 581/10560/59 - 7/3/85 بانک تجارت شعبه مدرس بابت 25 % مبلغ 350000 ریال واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: دزفول- کوی مدرس- خیابان سوم بین خیابان 10 و 12 – پلاک 55 - تلفن 2254399 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه 6 - اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای محمد عبدالهی به سمت مدیر عامل و عبدالهی به سمت رییس هییت مدیره و شهمراد عیسوند دهداری به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. 7 - کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور «چک، سفته، بروات ، قراردادها» با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 8 - بازرسین عبارتند از: زهره پورکرم شلگهیان به سمت بازرس اصلی و عروس نظری به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 9 - روزنامه فرهنگ جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 25/3/85 تکمیل شد. رییس اداره ثبت دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی