اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 239

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1390/10/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/10/19

آدرس: قره ضیاالدین محله بیگجوان اول خیابان آزادگان

کد پستی: 5851615136

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت با مسیولیت محدود آذر صدف چایپاره که در تاریخ 19/10/90 تحت شماره 239 در این اداره ثبت و از نظر امضا نیز در تاریخ 19/10/90 تکمیل شده است جهت اطلاع آگهی میگردد: 1 ـ نام و نوع شرکت: شرکت با مسیولیت محدود آذر صدف چایپاره 2 ـ موضوع شرکت: در زمینه ارتباطات مخابراتی و خدماتی و پیمانکاری ـ خرابی شبکه و احداث کانال گذاری ـ کارهای خدماتی و رفاهی و ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و انجام امورات خدمات و حسابداری و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی و انجام امورات خدماتی کلیه ادارات دولتی و شرکتها و کارخانجات و انجام کلیه امورات خدماتی شهرداری و فضای سبز و آسفالت کشی و کانال گذاری و شرکت در قراردادها و مناقصات و مزایدات کلیه امورات خدماتی و پیمانکاری و نهادهای دولتی و خصوصی و تهیه و تغذیه کارخانجات و بیمارستانها 3 ـ مرکز اصلی شرکت: قره ضیاالدین ـ محله بیگجوان ـ اول خیابان آزادگان ـ کدپستی 585161XXXX 4 ـ تابعیت شرکت: ایرانی است. 5 ـ سرمایه شرکت و میزان پرداختی و شماره فیش بانک مربوطه و مبلغی که تعهد شده است: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی میباشد که از طرف کلیه شرکا پرداخت گردیده و در تحویل و اختیار مدیرعامل قرارگرفت و ایشان قبول نمودند. 6 ـ موسسین شرکت: آقای احمد حسین زاده دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه و آقای جواد نعمتی دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه میباشد. 7 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: 1 ـ آقای احمد حسین زاده بسمت رییس هییت مدیره و آقای جواد نعمتی بسمت مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب شده اند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق آقایان احمد حسین زاده (رییس هییت مدیره) و آقای جواد نعمتی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. رییس ثبت اسناد و املاک چایپاره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی