اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14577

شناسه ملی: 14007280579

تاریخ ثبت: 1396/09/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4818619619

تاریخ تاسیس: 1396/09/26

آدرس: مازندران شهر ساری فرهنگ خیابان فرهنگ بن بست فرهنگ 14 عاطفه پلاک 241 ساختمان پدری طبقه دوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 نام شرکت به " ایمن خودرو دانیال ساری " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970511XXXX77783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/26:

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت خودرو امید ساری درتاریخ 26/09/1396 به شماره ثبت 14577 به شناسه ملی 140072XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: بازدید دوره های بدون درز و با درز جوش و خدمات بازرگانی و ازمایشگاهی مرتبط و تست هیدرواستاتیک ،خدمات نصب و تعمیرات خودروهای دوگانه سوز و گاز سوز (CNG) و بازو بست مخازن گازسوز،خدمات خودرویی از قبیل تعمیرات و تنظیم موتور ،جلوبندی، باتری سازی، صاف کاری،نقاشی ، کارواش، تعویض روغن و تاپ سرویس ،معاینه فنی کلیه خودروها ی سبک و موتورسیکلت و خودروهای گازوییلی و بنزینی و گازسوز،تست چشمی، تست ادرواری،خودروهای دوگانه سوز بر اساس استاندارد ، 5601 ، 9747 ، 9426 ، 6792 ،تامین کلیه قطعات مصرفی مورد نیاز خودروهای سبک و موتورسیکلت، صادرات وواردات به همراه خرید وفروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی ووسایل ولوازم مرتبط با موضوعات شرکت ،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی ،اخذ واعطای نمایندگی ،شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی ،ایجاد شعب در سراسر کشور ،شرکت در مناقصات و مزایدات ،اخذ وام وتسهیلات ارزی و ریالی از سیستم بانکی وموسسات مالی واعتباری.در درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: مازندران شهر ساری ـ فرهنگ ـ خیابان فرهنگ ـ بن بست فرهنگ 14 (عاطفه) ـ پلاک 241 ـ ساختمان پدری ـ طبقه دوم ـ ـ کدپستی 481861XXXX ـ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن بانام عادی می باشد.که مبلغ یک میلیون ریال برابر گواهی بانکی شماره 348642/408 مورخ 10/08/1396 بانک سیناشعبه فرهنگ ساری پرداخت گردیده است ـ اولین مدیران: علی کاظمی کوچکسرایی به شماره ملی 208077XXXX به سمت رییس هییت مدیره ملیحه منوری به شماره ملی 209236XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره میلاد محمدنژادکتی سری به شماره ملی 216252XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: مصطفی حسینی پهنه کلایی به شماره ملی 209197XXXX به سمت بازرس اصلی و فاطمه حسینی پهنه کلایی به شماره ملی 209193XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960926XXXX12878 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی