اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 358630

شناسه ملی: 10104037728

تاریخ ثبت: 1388/06/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/14

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران نارمک خ فرجام شرقی خ شهید عبادی ک ساجدی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/6/1388 تحت شماره 358630 و شناسه ملی 101040XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: کلیه کارهای تزیینات اجرا و طراحی دکوراسیون داخلی و بازسازی ساختمان نقاشی گچکاری نماسازی ایجاد فضای سبز و نگهداری نظافتی و بهداشتی طراحی و برنامه ریزی کامپیوتر تهیه و تامین قطعات یدکی فروش قطعات یدکی. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران نارمک خ فرجام شرقی خ شهید عبادی ک ساجدی پ 104 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 689 مورخ 4/6/1388 نزد بانک ملی شعبه مینو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمدمهدی صفایی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای عباس آقاضیای قزوینی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای فرزین آقاضیای قزوینی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای فرزین آقاضیای قزوینی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای فراز رحمانی مطلق به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم سمیه عباسی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی