اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/02/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/02/16

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/19:

شرکت فوق در تاریخ 16/2/85 تحت شماره 7971 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ایجاد و مدیریت شرکت در زمینه ایجاد مجتمع ورزشی، تفریحی و تجاری و تالار پذیرایی، ایجاد محیط ورزشی استاندارد و مکان تفریحی در شان استان جهت افزایش محل های مناسب برای گذراندن صحیح اوقات بیکاری جوانان و ساعات ورزش دبستان، دبیرستان و دانشگاه ها و افزایش جاذبه توریستی شهرمان به شرح مندرج در ماده 3 اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: ارومیه، خیابان ورزش، خیابان استخر جانبازان، مجاور انهار دره چای و سنگر 3 - سرمایه شرکت: مبلغ دوازده میلیون ریال منقسم به بیست و چهار سهم پانصد هزار ریالی با نام می باشد که مبلغ چهار میلیون ریال آن نقداً توسط سهامداران پرداخت شده و بقیه در تعهد آنان می باشد. 4 - مدیران شرکت: آقای خسرو فهامی به سمت عضو و رییس هییت مدیره و خانم مینا حسامی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای فرهاد فهامی به سمت عضو و منشی هییت مدیره و خانم اشرف کیانی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره و آقای فرهاد فهامی با حفظ سمت به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای خسرو فهامی به اتفاق فرهاد فهامی و در غیاب آقای خسرو فهامی با خانم مینا حسامی و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای فرهاد فهامی در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - بازرسان شرکت: خانم فریبا فهامی به سمت بازرس اصلی و خانم پروا حسامی قهرمانلو به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی