اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 276550

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/05/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/05/07

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، خ جمالزاده جنوبی ، ک دانشور ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/05/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 7/5/1385 تحت شماره 276550 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه اقدام در جهت مشاوره، بسته بندی کالا، بارگیری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم و ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه اقدامات در جهت صادرات و واردات کالاهای مجاز و در صورت نیاز عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و بطور کلی انجام هرگونه اقدام مجاز در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت 2 - مرکز اصلی شرکت: استان تهران، شهرستان تهران، خ جمالزاده جنوبی، ک دانشور، پ 32 ، واحد 9 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال 4 - مدیران شرکت: بهروز رویان به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی