اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12154

شناسه ملی: 14005096288

تاریخ ثبت: 1394/02/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/02/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/02/19:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/12:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 19/2/1394 تحت شماره 12154 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 ) موضوع شرکت: خرید و فروش محصولات دیجیتال از قبیل لب تاپ، تبلت، گوشی های تلفن همراه، رایانه و قطعات رایانه و لوازم جانبی آنها،نصب و راه اندازی و پشتیبانی دوربین های مداربسته و شبکه های رایانه ای، ارایه خدمات پس از فروش محصولات و خدمات تعمیراتی مرتبط با موضوع شرکت، واردات و صادرات با موضوع شرکت، ارایه خدمات محصولات دیجیتال مرتبط با موضوع شرکت و با اهداف ارایه خدمات به مسافران و گردشگران و کلیه اموری که به نحوی باموضوع شرکت مرتبط باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش ـ برج صدف ـ طبقه سوم ـواحد 301 ـ صندوق پستی شماره 5 . 3 ـ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 10 . 000 . 000 ریال منقسم به 1000 سهم با نام 10 . 000 ریالی که 35 % آن به موجب گواهی شماره 52/44214 مورخ 13/2/1394 بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش به حساب شرکت واریز گردیده است . 4 ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران شرکت: آقای علیرضا جلیلی به شماره ملی 001038XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره،آقای علی یزدان جو به شماره ملی 045366XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره،آقای ناصر جلیلی به شماره ملی 004891XXXX به سمت رییس هییت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای علیرضا جلیلی و مهر شرکت و اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای ناصر جلیلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. 8 ـ اولین بازرسان: خانم سکینه نگهدار به شماره ملی 004921XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد اشراقی به شماره ملی 001489XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 9 ـ روزنامه کثیرالانتشاراقتصاد کیش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1912818 اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی