اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 443621

شناسه ملی: 10320901321

تاریخ ثبت: 1392/06/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: تهران ، اتوبان آیت الله صدر 35 متری قیطریه ، خیابان روشنایی شرقی ، کوچه دل آرام ، پلاک 18 طبقه 1 با

کد پستی: 1931975759

تاریخ تاسیس: 1392/06/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/03/1397 ومجوز شماره 15245/972303 مورخ 30/4/97 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقایان محمدباقر کبیرجباری با کد ملی 137860XXXX به سمت رییس هییت مدیره حمید کبیرجباری با کد ملی 137272XXXX نایب رییس هییت مدیره آقای وحیدکبیر جباری با کد ملی 137901XXXX بسمت عضو هییت مدیره خانم فهیمه کبیر جباری با کد ملی 137906XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای عبداله کلانتری به شماره ملی 058963XXXX بسمت بازرسی اصلی و آقای عای سلگی با کد ملی 396044XXXX بسمت بازرسی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای مالی وعقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات نیز با امضای هریک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 970510XXXX45248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1395 و مجوز شماره 17194/126/951 مورخ 27/11/95 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد باقر کبیرجباری به کد ملی 137860XXXX به عنوان مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ 951228XXXX31892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، اتوبان آیت الله صدر 35 متری قیطریه، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دل آرام، پلاک 18 طبقه 1 با کدپستی 193197XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940504XXXX16515 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کلانتری کد ملی 058963XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علی سلگی کد ملی 396044XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 930623XXXX94634 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است پ 930705XXXX92591 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان دکتر بهشتی، بعد از چهارراه سهروردی، قبل از سه راه تختی، نبش یوسفی، پلاک 177 ، طبقه 5 ، با کدپستی 153366XXXX تغییر یافت پ 930504XXXX13393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/10:

شرکت فوق در تاریخ 09/6/1392 تحت شماره 443621 و شناسه ملی 103209XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 09/6/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: موضوع فعالیت: طراحی، محاسبه، ساخت و تجهیز و راه اندازی هتلهای تفریحی و توریستی شامل هتل آپارتمان، متل، واحد خدماتی رفاهی، تفریحی، اردوگاه گردشگری، مهمانپذیر، پانسیون، سرمایه گذاری و جذب هرگونه توریسم و سرمایه مشروع داخلی و خارجی در صنعت گردشگری و توریسم اخذ تسهیلات بانکی و همچنین خرید و فروش زمین و ساخت و تجهیزات ساختمان مشاوره و برنامه ریزی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش در تمام زمینه های مجاز و ایجاد نمایندگی های مجاز داخلی و خارجی مطابق قانون. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران اتوبان آیت ا… صدر 35 متری قیطریه ساختمان قیطریه پلاک 26 و 28 طبقه دوم کدپستی 193197XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 681 مورخ 12/5/1392 نزد بانک سپه شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمدباقر کبیرجباری به شماره ملی 137860XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای حمید کبیرجباری به شماره ملی 137272XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم فهیمه کبیرجباری به شماره ملی 137906XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای وحید کبیرجباری به شماره ملی 137901XXXX به سمت عضو هییت مدیره 55 خانم فهیمه کبیرجباری به شماره ملی 137906XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا رییس و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای عبداله کلانتری به شماره ملی 058963XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 آقای علی سلگی به شماره ملی 396044XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1693883 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی