اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 49487

شناسه ملی: 14008713484

تاریخ ثبت: 1398/07/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/07/30

آدرس: استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز ، محله سیلاب ، خیابان شهید باکری ، کوچه پورعظیم ، بن بست رزمی ، پلاک 23 ، طبقه همکف

کد پستی: 5153885476

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/30:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/30:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود داده فناور نت تبریز درتاریخ 30/07/1398 به شماره ثبت 49487 به شناسه ملی 140087XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارایه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارایه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی بموجب مجوز شماره 95393/1/65 مورخ 30/06/1398 اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات تاسیس گردید. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز، محله سیلاب ، خیابان شهید باکری ، کوچه ((پورعظیم)) ، بن بست ((رزمی)) ، پلاک ـ 23 ، طبقه همکف کدپستی 515388XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 2000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بهنام پورعظیم به شماره ملی 138225XXXX دارنده 1900000 ریال سهم الشرکه خانم عادله پورعظیم به شماره ملی 138273XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای بهنام پورعظیم به شماره ملی 138225XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود خانم عادله پورعظیم به شماره ملی 138273XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته وغیره وهمچنین کلیه نامه های عادی واداری با امضا مدیرعامل بهنام پورعظیم همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار گسترش تجارت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980730XXXX70356 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی