اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5217

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1395/10/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6414665575

آدرس: خرمشهر میدان شهیدمولوی انتهای خیابان مولوی بندر خرمشهر سالن شماره 11

تاریخ تاسیس: 1395/10/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/06:

آگهی تاسیس شرکت پارسا گستر ردیاب اروند(سهامی خاص) به شماره ثبت 5217 خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پارسا گستر ردیاب اروند (سهامی خاص) که در تاریخ 6/10/95 تحت شماره 5217 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/10/95 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیر الانتشارنور خوزستان آگهی می شود : 1 ) موضوع شرکت : نصب و پشتیبانی ردیاب و مدیریت ناوگان خودرویی (GSM-FMS-GPS) خدمات الکترونیک، شبکه، سخت افزار و نرم افزار. 2 ) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ) مرکز اصلی شرکت : خرمشهر میدان شهیدمولوی انتهای خیابان مولوی بندر خرمشهر سالن شماره 11 , کد پستی 641466XXXX 4 ) سرمایه شرکت :مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم با نام که مبلغ 500000 ریال سرمایه نقداً طی گواهی شماره 3190608 مورخ 1395/09/29 بانک انصار شعبه شهدای خرمشهر پرداخت گردید. 5 ) اولین مدیران شرکت :خانم سمانه سعادت پور با کد ملی 200322XXXX به سمت نایب رییس هیت مدیره، آقای سید احسان موسوی راد با کد ملی 191119XXXX به سمت مدیر عامل و آقای صادق عباسی با کد ملی 175581XXXX به سمت رییس هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ) دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا مشترک رییس هیت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 7 ) اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه شرکت. 8 ) بازرس اصلی و علی البدل : خانم بنفشه فرازمند به شماره ملی 175721XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد بابادی به شماره ملی 481988XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی