اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 873

شناسه ملی: 14009017402

تاریخ ثبت: 1398/12/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 6454145451

تاریخ تاسیس: 1398/12/06

آدرس: استان خوزستان شهرستان گتوند بخش مرکزی شهر صالح شهر خیابان بالامحله خیابان زاهدی خ لین 22 پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/12/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/06:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود رضوان گستر زیبا دشت در تاریخ 06/12/1398 به شماره ثبت 873 به شناسه ملی 140090XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خدماتی کشاورزی طبخ غذا فضای سبز آبیاری دفع آفات ونبابات خودگردان سرویس مدارس ایاب وذهاب درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان، شهرستان گتوند، بخش مرکزی، شهر صالح شهر، خیابان بالامحله، خیابان زاهدی خ لین 22 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 645414XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی اکبر فرهادی بیرگانی به شماره ملی 188066XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مسلم بهداروند به شماره ملی 188202XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای علی اکبر فرهادی بیرگانی به شماره ملی 188066XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای مسلم بهداروند به شماره ملی 188202XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 981206XXXX23126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گتوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی