اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 386593

شناسه ملی: 10320367438

تاریخ ثبت: 1389/07/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1785615641

تاریخ تاسیس: 1389/07/17

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران افسریه 15 متری اول کوچه شهید نراقی 2 پلاک 71 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/7/1389 تحت شماره 386593 و شناسه ملی 103203XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/7/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: فعالیت شرکت در کلیه زمینه های عمرانی و ساخت و ساز از جمله سازه های بتنی زیباسازی و فضای سبز و دیگر کارهای ساختمانی می باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران افسریه 15 متری اول کوچه شهید نراقی 2 پلاک 71 طبقه همکف کدپستی 178561XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای داود تیمساری به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم فاطمه اصلانی علیشاه به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم فاطمه اصلانی علیشاه به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای آقای داود تیمساری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی