اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1246

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/09/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/09/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر به ماده یکصد و نود و هفت قانون تجارت و ماده شش نظامنامه آن قانون خلاصه از اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق الذکر که در مورخ 11/9/87 تحت شماره 1246 در دفتر ثبت شرکت های ثبت الیگودرز به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت در همان تاریخ تکمیل گردیده که اینک جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ نام شرکت: شرکت راه و ساختمان و تاسیسات بنا نیرو 2 ـ نوع شرکت: سهامی خاص 3 ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای عملیات راه سازی (جاده و پل) و خطوط ترابری سبک و سنگین و ریلی و ابنیه شامل سازه های فلزی و بتنی و قطعات پیش ساخته فلزی و بتنی، مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و تعمیر و سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی شامل هیدرومکانیکی، تولید مصالح، سنگ شکن و تولید بتن (بچینگ) و هیدرولیکی شامل تصفیه خانه آب و فاضلاب و شبکه های آبیاری و زهکشی و آبرسانی شهری و بین شهری و هیدروپنوماتیکی شامل تهیه مطبوع، هوای فشرده، سیستم های حرارتی و برودتی و گازرسانی شهری و بین شهری با توجه به نامه شماره 3247/87 مورخ 12/6/87 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان و نامه شماره 2372/23 مورخ 13/5/87 امور آب و فاضلاب الیگودرز و انجام پروژه های زیربنایی آب و تاسیسات کشاورزی و دامپروری و فعالیت در زمینه الکتروتکنیک شامل شبکه های فشارقوی و ضعیف، پست های توزیع، شبکه های برق رسانی و پی ال سی با توجه به نامه شماره 3160/740 مورخ 13/5/87 امور برق الیگودرز و سیستم های مخابراتی بی سیم و با سیم و مراکز سانترال، شرکت در مناقصه ها و مزایده های خارجی. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 ـ مرکز شرکت: الیگودرز بلوار شرقی روبروی کارخانه آرد اطمینان. 6 ـ سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال است که طبق گواهی بانکی شماره 1356/27200/74 بانک تجارت شعبه مرکزی الیگودرز مبلغ هشتصدهزار ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد که ارزش هر سهم بیست هزار ریال است از مقسم 105 سهم شرکت. 7 ـ اسامی سهامداران و میزان سهام و اقامت آنها: آقای بهزاد بهرادفرد فرزند عربعلی شماره شناسنامه 12034 متولد 1354 الیگوردز دارای 35 سهم و آقای سعید سرلک فرزند حسین شماره شناسنامه 559 متولد 1356 الیگودرز دارای 35 سهم و آقای اصغر قنبری فرزند ابوتراب دارای شناسنامه شماره 1548 متولد 1359 الیگودرز دارای 35 سهم همگی ساکن الیگودرز بلوار شرقی روبروی کارخانه آرد اطمینان. 8 ـ اسامی مدیران و صاحبان حق امضا: آقایان سعید سرلک و اصغر قنبری و بهزاد بهرادفر به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند که در نتیجه آقای سعید سرلک به سمت رییس هییت مدیره و آقای اصغر قنبری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهزاد بهرادفر به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت مذکور منصوب شدند و مقرر گردید که کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 9 ـ بازرسان شرکت: آقای رضا انصاری به عنوان بازرس اصلی و علیرضا ملک محمودی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 10 ـ روزنامه کثیرالانتشار روزنامه جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی