اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 216

شناسه ملی: 10260053614

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 8176664943

آدرس: تصفیه اصفهان خیابان وحید کوی شهید جوادی پلاک 65

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/19:

پیرو آگهی تاسیس شماره 2170 19/6/86 و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/1/92 شرکت مهندسی ریخته گری ذوب ریزان فریدونشهر ( سهامی خاص) شماره ثبت 216 شناسه ملی 102600XXXX4 تغییرات زیر در شرکت فوق حاصل گردید: 1 به اتفاق آرا با انحلال شرکت بعلت عدم رسیدن به هدف مورد نظر موافقت و شرکت منحل اعلام و مراتب مورد تصویب واقع شد. 2 آقای مهندس رضا داد خواه تهرانی به کد ملی 128898XXXX و کدپستی 817666XXXX به سمت مدیر تصفیه شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 آدرس محل تصفیه: اصفهان، خیابان وحید، کوی شهید جوادی، پلاک 65 کدپستی 817666XXXX . مراتب ذیل ثبت اولیه به شماره 369 ثبت و امضا شد. ش 104210XXXX110135XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی