اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2113

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1392/05/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/05/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/26:

شرکت بدر پویا منطقه آزاد انزلی ( سهامی خاص) در تاریخ 26/5/1392 با شماره ثبت 2113 در اداره ثبت شرکتهای این سازمان به ثبت رسیده و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: تهیه، تولید و توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی، ایجاد نمایندگی در کشورهای خارجی، انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی و خدماتی در هر نوع فعالیت با اشخاص حقیقی و حقوقی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، حق العمل کاری، اخذ وام و تسهیلات اعتباری ارزی و ریالی از بانکها و موسسات داخلی و خارجی، مشارکت، خرید، توسعه، تکمیل و راه اندازی، مدیریت و مشاوره در انواع طرح ها و پروژه های عمرانی، تولیدی، تکنولوژی، تجهیزات پزشکی و دارویی، مالی، اقتصادی، نفت، گاز و پتروشیمی، ارایه مشاوره مدیریت و پیمان مدیریت و خدمات مشاوره با موضوعات فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد انزلی. 2 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، ساختمان معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، اتاق شماره 4 ، صندوق شماره 74/3 سرمایه شرکت: سرمایه نقدی به مبلغ ده میلیون ریال منقسم به هزار سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ سی و پنج درصد آن برابر گواهی شماره 30/455918 مورخ 6/5/92 نزد بانک صادرات، شعبه ونوس منطقه آزاد انزلی پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 مدیران شرکت: آقای سید محراب الدین بدری به سمت رییس هییت مدیره، خانم منیژه سادات بدری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید نورالدین بدری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم منیره سادات بدری و آقای مسعود پورزرگر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات و سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 6 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه شرکت و مصوبات هییت مدیره. 7 بازرسان شرکت: خانم محترم غلامی مرزدشتی به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رضوانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 8 روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1699988 ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی