اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10980248787

تاریخ ثبت: 1390/04/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/04/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/18:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت قطران سازان نوین پارسه ( سهامی خاص) در تاریخ 18/4/90 ذیل شماره 1936 و شناسه ملی 109802XXXX7 در این اداره ثبت و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و خبر جنوب بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: مطالعات امکان سنجی مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی برنامه ریزی و اقتصاد آب تلفیق منابع آب آبرسانی سطحی و زیرزمینی مطالعه و طراحی شبکه های آبرسانی تاسیس ات انحراف آب بندهای انحرافی تا ارتفاع 5 متر شبکه های آبیاری و زهکشی تاسیس ات وابسته تغذیه مصنوعی و آبیاری تحت فشار خرید و فروش لوله لوله کشی ساختمان خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) امور پیمانکاری فضای سبز تعمیر و نگهداری و امور پشتیبانی تاسیس اتی و وسایل مخابراتی آبرسانی شهری و روستایی طراحی (باغ و باغچه و گلخانه) و مشاوره گیاه پزشکی امور پیمانکاری راه و ساختمان امور پیمانکاری ساخت و نگهداری فضای سبز. 2 مرکز شرکت: فارس مرودشت روبروی کارخانه آرد دادلی کدپستی 71786 73714 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/3 ریال است که کلاً نقدی بوده و به 100 سهم 000/30 ریالی با نام عادی تقسیم و 35 درصد آن بموجب گواهی 478/38505 مورخ 15/4/90 به حساب جاری شماره 82/3742923 شرکت نزد بانک ملت شعبه مرکزی واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 5 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقای مسعود عیب جو به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و راضیه محسنی نیا به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای نیاز محسنی نیا به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند که کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار بانکی اعم از چک سفته با امضای مسعود عیب جو (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) و راضیه محسنی نیا (نایب رییس هییت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 بازرسان شرکت: آقای محمدعلی زارع به عنوان بازرس اصلی و لیلا نیکنام شیری بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 7 روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی