اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 460084

شناسه ملی: 14004378153

تاریخ ثبت: 1393/06/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران اقدسیه ، کوچه پارک چهارم ، پلاک یک ، واحد 14 کد

کد پستی: 1957647776

تاریخ تاسیس: 1393/06/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/06/19:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/19:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود افق تجارت پولاد ایرانیان در تاریخ 19/06/1393 به شماره ثبت 460084 و شناسه ملی 140043XXXX3 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش و حق العمل کاری کلیه کالاهای مجاز بازگانی و صنعتی از جمله انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی، مشارکت، اخذ و اعطای نمایندگی، مبادلـه دانش فنی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و شرکـت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه های داخلی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ اقدسیه، کوچه پارک چهارم، پلاک یک، واحد 14 کد پ 195764XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100 . 000 . 000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای همایون میرزایی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 045243XXXX دارنده 000/25000 ریال سهم الشرکه وآقای علیرضا نوروزی رنجوره به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 005537XXXX دارنده 000/75000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 930623XXXX45825 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی