اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 11806

شناسه ملی: 10760393352

تاریخ ثبت: 1391/06/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/06/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/06/01:

50,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/06/27:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محیط بهمنش به شماره ملی 206057XXXX و خانم شهین بهمنش به شماره ملی 206460XXXX . ش 940828XXXX50561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محیط بهمنش به شماره ملی 206057XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم شهین بهمنش به شماره ملی 206460XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد فرهادی به شماره ملی 209213XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) . ـ 2 کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک آقای محیط بهمنش (رییس هییت مدیره) و آقای محمد فرهادی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد خانم شهین بهمنش (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940828XXXX93607 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1393 و سند صلح به شماره های 21991 مورخ 2/7/1393 و 22423 مورخ 23/9/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ فرهاد ولی پور زرین کمربه کد ملی 206504XXXX سهم الشرکه خود را به مبلغ 50000000 ریال به شهین بهمنش به کد ملی 206460XXXX واگذار نمود و از شرکت خارج گردید و در نتیجه این نقل و انتقال تغییری در سرمایه شرکت ایجاد نگردید و اسامی شرکا جدید به شرح ذیل می باشد: محیط بهمنش دارای 50000000 ریال سهم الشرکه و شهین بهمنش نیز دارای 50000000 سهم الشرکه ش 940223XXXX46698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محیط بهمنش به کد ملی 206057XXXX ـ شهین بهمنش به کد ملی 206460XXXX ش 940223XXXX36296 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: محیط بهمنش به کد ملی 206057XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ شهین بهمنش به کد ملی 206460XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ فرهاد ولی پورزرین کمر به کد ملی 206504XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی شرکت با امضا مشترک رییس هییت مدیره (محیط بهمنش) و مدیرعامل خارج از شرکا (فرهاد ولی پور زرین کمر) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره (محیط بهمنش) یا مدیرعامل خارج از شرکا (فرهاد ولی پور زرین کمر) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940223XXXX71911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/27:

شرکت فوق در تاریخ 27/06/1391 شماره ثبت 11806 و شناسه ملی 107603XXXX2 در این اداره ثبت رسیده و در تاریخ 27/06/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش انواع کالا های مجاز و انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، انجام کلیه کارهای خدمات بازرگانی و ترخیص کالا، تهیه و توزیع مواد غذایی، بهداشتی، سلولزی و سایر کالاهای مجاز، برندینگ شامل برون سپاری و توزیع کلیه مواد غذایی، بهداشتی، سلولزی و سایر کالاهای مجاز، گشایش دفاتر و شعبات و نمایندگی در سطح کشور و کلیه کشورهای خارجی، تشکیل شرکتها و موسسات که به نوعی در ارتباط با موضوع اساسنامه باشد. اخذ تسهیلات بانکی از بانکهای داخلی و خارجی کشور، شرکت در انواع مناقصه یا مزایده های هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی، ارایه طرح توجیهی جهت اخذ مجوز موافقت اصولی، انجام امور خدماتی و سایر فعالیتهای مرتبط، احداث انواع فروشگاه مرتبط با اساسنامه (زنجیره ای) 2 مدت شرکت: از تاریخ تبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان مازندران شهر ساری جاده ساری قایمشهر بعد از مبل سپیدار جنب مازند نیرو 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محیط بهمنش به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای فرهاد ولی پور زرین کمر به سمت عضو هییت مدیره 35 آقای فرهاد ولی پور زرین کمر بست مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و انعقاد قراردادها با امضا محیط بهمنش و فرهاد ولی پور زرین کمر معتبر می باشد کلیه نامه های اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت اسناد و املاک مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی