اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 34203

شناسه ملی: 10530464124

تاریخ ثبت: 1390/08/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/08/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/8/1390 تحت شماره 34203 و شناسه ملی 105304XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/8/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبرجنوب آگهی می شود 1 ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و محاسبه مشاوره و اجرای کلیه پروژه های برق رسانی اتوماسیون صنعتی و غیرصنعتی سیم کشی کابل کشی فیبرهای نوری تجهیزات برقی مخابراتی تلفن های داخلی و ای.پی آنتن های مرکزی نصب و اجرا و تعمیر و انواع دستگاههای صنعتی و برقی و آنتن های مخابراتی و دربهای اتوماتیک ضدسرقت اعلان سرقت اعلان و اطفا حریق راه اندازی تاسیسات برقی کلیه مراکز مسکونی و صنعتی تهیه و تولید خرید و فروش بازاریابی بسته بندی و توزیع انواع تجهیزات برقی و صنعتی خرید و فروش و تعمیر انواع دوربین از جمله دوربینهای نقشه برداری صنعتی و امور سخت افزار طراحی اجرا و نگهداری و تعمیر انواع سیستم های انرژی خورشیدی برق اضطراری یو.پی.اس انواع دیزل ژنراتور وموتور برق شرکت در قراردادهای پیمانکاری و مناقصات و مزایدات صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان فارس شهرشیراز بلوار عدالت خیابان روی سازی کوچه 11 درب سوم سمت راست 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2489 مورخ 7/8/1390 نزد بانک سپه دانشگاه شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علیرضا فیلی حقیقی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمدحسین هدایت به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمدصادق شایق به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محمدصادق شایق به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها با امضای علیرضا فیلی حقیقی یا محمدصادق شایق همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای محمدصادق شایق همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای محمدحسین میرزا هاشمی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای عبدالرحمن مجاهد نقی به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی