اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 249393

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/04/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/04/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/04/05:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 5/4/84 تحت شماره 249393 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/4/84 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات اداری از قبیل تایپ و تکثیر و اخذ اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری و بازرگانی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران میدان صادقیه ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ تقاطع سه راه جنت آباد ـ روبروی ساختمان برق قدس ـ ساختمان ایران ـ ط دوم ـ واحد 4 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 5 , 000 , 000 ریال منقسم به 100 سهم 50 , 000 ریالی با نام که مبلغ 1 , 750 , 000 ریال آن طی گواهی شماره 244/6354 مورخه 19/3/84 بانک ملت شعبه سازمان خدمات درمانی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: مظفر اسدی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ فریدون درخشان بسمت رییس و عضو هییت مدیره و اسداله ایمانی بسمت نایب رییس و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهلقا مهرآبادی بسمت بازرس اصلی و خانم معصومه فیروزی بسمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی