اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2489

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: تشکیل شد در خصوص تاسیس شعبه در تهران خ حافظ چهارراه کالج کوچه حلال احمر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/03/90 با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل شد در خصوص تاسیس شعبه در تهران خ حافظ چهارراه کالج کوچه حلال احمر پلاک 1 واحد 3 کدپستی: 36675 11339 تصمیم گیری شد و آقای نادر مرعشی به عنوان مدیر شعبه انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی