اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 7858

شناسه ملی: 14007171131

تاریخ ثبت: 1396/08/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/08/07

آدرس: سمنان شهر سمنان کوی فلسطین کوچه 8 متری گلستان خیابان فداکارشمالی پلاک 26 طبقه اول واحد 2

کد پستی: 3514653863

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/07:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود میزان سنجش قومس درتاریخ 07/08/1396 به شماره ثبت 7858 به شناسه ملی 140071XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: آزمون دوره ای وسایل سنجش وزن و دما و جرم، تست وزنی و جرمی نظیر ترازو های فروشگاهی و باسکول و باسکولت هایی از 10 گرم تا 60 تن پس از اخذ مجوزهای لازم و طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ یا صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: سمنان شهر سمنان-کوی فلسطین-کوچه 8 متری گلستان-خیابان فداکارشمالی-پلاک 26 -طبقه اول-واحد 2 -کد پستی 351465XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای محسن عقیلی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 456007XXXX ساکن سمنان شهر سمنان-کوی فلسطین-کوچه 8 متری گلستان-خیابان فداکارشمالی-پلاک 26 -طبقه اول-واحد 2 - دارنده 300000 ریال سهم الشرکه وآقای محمد صفار به سمت مدیرعامل به شماره ملی 460994XXXX ساکن سمنان شهر سمنان-کوی فلسطین-کوچه 8 متری گلستان-خیابان فداکارشمالی-پلاک 26 -طبقه اول-واحد 2 - دارنده 400000 ریال سهم الشرکه و آقای محمد مهدی صفاییان به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 456993XXXX ساکن سمنان سمنان میدان معلم پارک معلم 8 متری دوم پلاک 5 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: همچنین امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین اوارق عادی و اداری با امضا آقای محمد صفار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 960807XXXX75513 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی