اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 314676

شناسه ملی: 10103547790

تاریخ ثبت: 1386/11/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تصفیه تهران ولنجک خ 21 پ 31

کد پستی: 1985877846

تاریخ تاسیس: 1386/11/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/16:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 15/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و پژواک دیدار به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران ولنجک خ 21 پ 31 کدپستی 198587XXXX میباشد. درتاریخ 18/1/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1632387 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/17:

شرکت فوق در تاریخ 16/11/1386 تحت شماره 314676 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/11/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکی شرکت در مناقصات و مزایده ها با اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره در کلیه امور اکتشافی و زمین شناسی تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی زمین شناسی اقتصادی ژیوشیمی ژیوفیزیک مطالعات فنی اقتصادی معدنی مطالعات انجام پروژه های جی ای اس اکتشافی مطالعات دور سنجی اکتشاف مواد و کانی های معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم انواع مطالعات آزمایشگاهی زمین شناسی معدنی سنگ شناسی کانی شناسی فسیل شناسی کانه نکاری ژیوشیمیایی فرآوری مطالعات زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی مهندسی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران ستارخان چهارراه اسدی اسدی جنوبی ک شهید سیارپ 45 واحد 5/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم فاطمه امامیان به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای پژواک دیدار به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای پژواک دیدار به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی