اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 27

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/19:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/6/88 موسسه حقوقی صحرا پور ابهری لنگرودی به شماره ثبت 27 تغییر ذیل بعمل آمده است. آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس لنگرود خ قصاب محله کوچه روشن مجتمع آسمان ط سوم واحد هشتم کد پستی 58714 44716 انتقال یافت. ماده 4 اساسنامه اصلاح شد. رییس ثبت اسنادو املاک شهرستان لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی