اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 223655

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/3/86 شرکت مذکور منحل اعلام و خانم ناهید محمدآقایی سبزوار بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ پیروزی بلوار ابوذر خ افراسیابی ک تاکسی رانی گلها فاز 2 بلوک 8 ط 2 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی