اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 43052

شناسه ملی: 10380588911

تاریخ ثبت: 1390/06/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار قایم قایم 34

تاریخ تاسیس: 1390/06/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/13:

برابر تقاضای وارده شماره 162516 ع / م مورخ 17/11/90 آقای حسین روستایی به مدیریت از طرف شرکت توسعه بارش خوراک آریا سهامی خاص و به موجب سند صلح شماره 105780 مورخ 20/10/90 و دفتر اسناد رسمی شماره 242 تهران کلیه حقوق فرضیه و متصوره علامت ثبت شده به شماره 179912 کلمه بارش به فارسی طبق نمونه گواهی ثبت علامت در طبقه 30 از طبقه بندی علایم تجاری از طرف: آقای حسین روستایی به: شرکت توسعه بارش خوراک آریا سهامی خاص تابعیت دولت ج.ا.ا به نشانی مشهد قایم المهدی قایم 34 پ 74 صلح حقوق واگذار گردید. مراتب در دفتر ثبت و ظهر گواهی ثبت علامت قید و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. اداره ثبت علایم تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/6/90 تحت شماره 43052 و شناسه ملی 103805XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/6/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار حمایت آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تهیه و توزیع و تولید و خرید و فروش صادرات و واردات و آماده سازی انواع موادغذایی از قبیل غذاهای آماده ـ سبزیجات و خوراکهای آماده سردـ کلیه امور بازرگانی ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی ازکلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور . 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان رضوی ـ شهر مشهد بلوار قایم ـ قایم 34 ـ پلاک 74 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکهزار سهم 1000 ریالی که تعداد یکهزار سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 117/4160/51 مورخ 30/5/90 نزد بانک تجارت شعبه ابوذر غفاری پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم فهیمه شجاع جهان آباد به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ اقای علی اصغر شجاع جهان آباد به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم پری زمانی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای حسین روستایی به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای حسین روستایی به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم سارا طاهریان به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم فرزانه طاهریان به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی