اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 34885

شناسه ملی: 10420273963

تاریخ ثبت: 1388/05/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/05/10

آدرس: استان خوزستان ، شهرستان اهواز کوت عبداله اسلام آباد شرقی خ 11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/5/1388 تحت شماره 34885 و شناسه ملی 104202XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: احداث شبکه های فشار قوی، متوسط، ضیف همکاری با توزیع برق در زمینه کنتور خوانی و توزیع قبوض سیم کشی برق 3 فاز با اخذ مجوز طراحی تابلوهای تاسیساتی اجرای آبیاری سیستم تحت فشار قطره ای شرکت در مناقصات و مزایدات راه سازی و انجام کلیه امور خدماتی صادرات و واردات تعمیرات وسایل صوتی و تصویری. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: استان خوزستان، شهرستان اهواز کوت عبداله اسلام آباد شرقی خ 11 پ 20 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - خانم مریم علی پور دشت بزرگ به سمت رییس هییت مدیره، 2 - آقای ابوذر عابدی به سمت عضو هییت مدیره، 3 - آقای ابوذر عابدی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد بهادار و چک، سفته و قراردادها با مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی