اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14928

شناسه ملی: 14004285790

تاریخ ثبت: 1393/05/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: استان یزد شهرستان یزد بخش مرکزی شهر یزد صفاییه خیابان 3 دانشگاه -LSB- ملاصدرا -RSB- خیابان فرعی 1 ملاصدرا پلاک 0 مجتمع اداری خوانین زاده طبقه چهارم واحد 404

کد پستی: 8916859605

تاریخ تاسیس: 1393/05/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/05/12:

20,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 )آقای محمدحسین رفیعی به شماره ملی 551979XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و آقای اکبر بیدکی به شماره ملی 446992XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و مدیر عامل و خانم فرزانه شفیع به شماره ملی 446995XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم بی طرف به شماره ملی 259085XXXX به سمت عضو هییت مدیره 2 )کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 )آقای محمدحسین مقدم به شماره ملی 442043XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه جهان اندیش به شماره ملی 442077XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 ) روزنامه کثیرالانتشار پیمان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 5 )ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ش 980821XXXX73266 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/12/1396 محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ صفاییه ـ خیابان 3 دانشگاه[ملاصدرا] ـ خیابان فرعی 1 ملاصدرا ـ پلاک 0 ـ مجتمع اداری خوانین زاده ـ طبقه چهارم ـ واحد 404 کدپستی 891685XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961223XXXX93930 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/8/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 )اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای محمدحسین رفیعی به شماره ملی 551979XXXX2 و آقای اکبر بیدکی به شماره ملی 446992XXXX و خانم فرزانه شفیع به شماره ملی 446995XXXX و خانم مریم بیطرف به شماره ملی 259085XXXX 2 )آقای علی زارع رشکوییه شماره ملی 552986XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم فاطمه رفیعی مجومرد به شماره ملی 443156XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 )روزنامه کثیرالانتشار آفتاب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 )ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960811XXXX29443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/8/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ) سمت هییت مدیره تا تاریخ 04/08/1398 بقرار ذیل تعیین گردید:آقای محمدحسین رفیعی به سمت رییس هییت مدیره و آقای اکبر بیدکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم فرزانه شفیع به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم بیطرف به سمت عضو هییت مدیره 2 ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 960811XXXX76482 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/07/1394 آقای محمدحسین رفیعی به سمت رییس هییت مدیره وآقای اکبربیدکی به سمت مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره وخانم ها مریم بیطرف ووفرزانه شفیع به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدندوکلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا آقای اکبر بیدکی ومحمدحسین رفیعی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940803XXXX97993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی زارع رشکوییه به شماره ملی 552986XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه رفیعی مجومرد به شماره ملی 443186XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای اکبربیدکی به شماره ملی 446992XXXX و آقای محمدحسین رفیعی به شماره ملی 551197XXXX2 و خانم مریم بیطرف به شماره ملی 259085XXXX و خانم فرزانه شفیع به شماره ملی 446995XXXX 3 ـ روزنامه آفتاب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 940803XXXX53490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/07/1394 محل شرکت در واحد ثبتی یزدبه آدرس شهر یزد بلوارعاصی زاده کوچه حسینیه سلسبیل پلاک 97 کدپستی 891467XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940803XXXX98690 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/07/1394 ماده 31 اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: ماده 31 ) شرکت بوسیله هییت مدیره مرکب از 4 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد، مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند وانتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است. ش 940803XXXX91882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/11:

شرکت سهامی خاص سیما آسان بر مهرنگار یزد در تاریخ 12/05/1393 شماره ثبت 14928 شناسه ملی 140042XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارتست از اقدام به ساخت و خرید و فروش آسانسور و پله برقی و رمپ و پیاده رو و بالابر و سایر تجهیزات مرتبط از داخل و یا خارج از کشور بصورت پک کامل و یا بصورت قطعات مجزا و مونتاژ و نصب در محل هایی که مشتری درخواست می نماید و انعقاد قرارداد خدمات پس از فروش و عقد قراردادهایی برای تعمیرات و نگهداری آسانسور و پله برقی و رمپ و سایر خدمات فنی و تاسیس و یا تعطیل شعبه و نمایندگی در هر کجای ایران و یا خارج از کشور و همچنین قبول نمایندگی شرکت های مرتبط با موضوع شرکت چه در داخل و یا خارج از کشور و صادرات خدمات و تجهیزات مربوط به موضوع شرکت طبق مقررات حاکم بر صادرات جمهوری اسلامی ایران ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: یزد ـ میدان خاتمی بسمت بلوار مدرس ـ نرسیده به پمپ بنزین ـ ساختمان 124 کدپستی 891175XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 100 سهم 200000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 20000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 58/1808 مورخ 06/05/1393 نزد بانک صادرات شعبه چمران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: 1 . شرکت سیما سازه یزد با شماره ثبت 3207 و با نمایندگی حسن قوچانی 443233XXXX بسمت رییس هییت مدیره و اکبر بیدکی 446992XXXX بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و محمدحسین رفیعی 551979XXXX عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای اکبر بیدکی بسمت مدیرعامل و آقای حسن قوچانی نماینده شرکت سیما سازه یزد بسمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا شهسواری بشماره ملی 443249XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم بی طرف بشماره ملی 259085XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 934250XXXX111810XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی