اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1177

شناسه ملی: 14003420821

تاریخ ثبت: 1392/02/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: منطقه آزاد ماکو ماکو شهرک ولیعصر روبروی دادگستری

کد پستی: 5861695867

تاریخ تاسیس: 1392/02/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 23/2/92 در دفتر ثبت شرکت های این واحد ثبتی شماره ثبت 1177 ، با شناسه ملی 140034XXXX1 بثبت رسیده و در تاریخ 26/4/92 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات اقلام مجاز و ارایه خدمات بازرگانی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ماکو، ماکو، شهرک ولیعصر، روبروی دادگستری، کدپستی 586169XXXX 4 سرمایه شرکت: بمبلغ 000/000/1 ریال تماما پرداخت گردیده است. 5 مدیران شرکت: 1 ) آقای بهروز فرهمند به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل 2 ) خانم پریسا احمدی به سمت عضو و رییس هییت مدیره، برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است. 7 دارندگان حق امضا: کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 اساسنامه شرکت در 24 ماده بتصویب رسید. ش 035960XXXX770008XXXX رییس واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی