اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/12/86 که طی نامه وارده 28584 16/12/86 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: علی حسین اکبری فر مدیر عامل ، صادق اکبری فر رییس هییت مدیره، احمد اکبری فر نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها باامضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی زیور اسدی، بازرس علی البدل عظیم داسه برای یک سال مالی انتخاب شدند. آدرس شرکت: اهواز سی متری خیابان وکیلی نبش مسلم پلاک 19 تلفن 2234157 رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی