اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 45956

شناسه ملی: 14007960711

تاریخ ثبت: 1397/08/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، نظامی گنجوی ، کوچه مروارید ، کوچه عطا اله امینی ، پلاک 2 ، طبقه اول ، واحد 7

کد پستی: 1434734367

تاریخ تاسیس: 1397/08/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

تاسیس موسسه غیر تجاری آبان دانش ایرانیان درتاریخ 30/08/1397 به شماره ثبت 45956 به شناسه ملی 140079XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه خدمات مشاوره ای به، دانشجویان متقاضی تحصیل در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، نظامی گنجوی، کوچه مروارید، کوچه عطا اله امینی، پلاک 2 ، طبقه اول، واحد 7 کدپستی 143473XXXX اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای علی راستی اردکانی به شماره ملی 229759XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای محسن راستی به شماره ملی 229764XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای مجید راستی به شماره ملی 229962XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار وتعهد آور موسسه ازقبیل چک وبروات وقراردادها وعقود اسلامی و... با امضا مدیرعامل یارییس هیت مدیره همراه بامهر موسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970830XXXX94257 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی