اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 268996

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/08:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/11:

625,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/3/88 نام شرکت به رویین کار ایرانیان تغییریافت و ماده یک اساسنامه اصلاح شد. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییریافت و ماده 2 اساسنامه اصلاح شد: تولید و ساخت و توزیع انواع قطعات یدکی برای صنایع خودروسازی و نفت و گاز و پتروشیمی، خرید و فروش و صادرات و واردات اقلام مرتبط و سایر اقلام مجاز بازرگانی و تهیه قطعات یدکی مورد نیاز از داخل و خارج از کشور. ساخت و مونتاژ کلیه ماشین آلات و ادوات وابسته به صنعت قطعه سازی و خطوط تولید آن، اخذ و اعطا نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و بین المللی، شرکت در مناقصات و مزایدات، برپایی نمایشگاههای داخلی و بین المللی و کلیه فعالیتهایی که بنحوی در سوددهی شرکت موثر باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 8/7/87 آقای انوشیروان بانی احمدی و محمدرضا ذوالفقاری کتال هریک با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/10 ریال کاهش دادند. آقای سید محمد شهاندشتی با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/5 ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/625 ریال به مبلغ 000/000/500 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 19 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به 100 سهم بانام 000/500 ریالی می باشد. ایران کاشانی زاده و سید احد حسینی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان رامین نخبه روستا به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و اسمعیل دادفر به سمت رییس هییت مدیره و انوشیروان بانی احمدی و سید محمد شهاندشتی و محمدرضا ذوالفقاری کتال و سهیل علی اکبرخانی و کمیل علی اکبرخانی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 11/6/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای سهیل علی اکبرخانی فرزند اسفندیار به ش.ش 5 صادره از دماوند بشماره ملی 659994XXXX و آقای کمیل علی اکبرخانی فرزند اسفندیار به ش.ش 127 صادره از دماوند بشماره ملی 659984XXXX هریک با پرداخت مبلغ 000/500/62 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500 ریال به مبلغ 000/000/625 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 7 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. آقایان رامین نخبه روستا ـ اسمعیل دادفر ـ کمیل علی اکبرخانی ـ انوشیروان بانی احمدی ـ سید محمد شهاندشتی ـ محمدرضا ذوالفقاری کتال ـ سهیل علی اکبرخانی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. آقایان اسمعیل دادفر بسمت رییس هییت مدیره و رامین نخبه روستا بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی