اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 112837

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/08/18:

1,500,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/8/87 علیرضا آقاسی پور بهمنیری با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/500/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی