اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 300473

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/04/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/04/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/04/04:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 21/12/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 16 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 9/2/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/12/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مه بانو کاکاپور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا نامی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مه بانو کاکاپور به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ کلیه قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 9/2/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 4/4/1386 تحت شماره 300473 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/4/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی برنامه ریزی مشارکت در پروژه و راه اندازی کلیه مراکز دولتی صنعتی واحدهای تولیدی شرکتهای خصوصی و دولتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تجاری ماشین آلات خطوط تولید مواد خام و نیمه خام عقد قراردادهای سرویس و نگهداری و پشتیبانی در داخل و خارج از کشور مشارکت در طرحهای مرتبط شرکت و سرمایه گذاری در پروژه های دیگر با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و مشارکت حقوقی تاسیس شعب و دفتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ هر گونه نمایندگی داخلی و خارجی امکان شرکت در هر نوع مناقصه چه در داخل و چه در خارج از کشور برابر مقررات کلیه اقدامات و فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط بوده و برای شرکت لازم و مفید باشد اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و قرض الحسنه. 2 ـ مرکزاصلی شرکت: 1 ـ 1 ـ استان تهران ـ شهرستان تهران سعادت آباد نرسیده به کاج خ 16 غربی پ 101 ط 1 واحد 106 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: 1 ـ 4 ـ علیرضا نامی به سمت رییس هییت مدیره، 2 ـ 4 ـ مه بانو کاکاپور به سمت نایب رییس هییت مدیره، 3 ـ 4 ـ علیرضا نامی به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و مکاتبات عادی و اداری و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی