اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33921

شناسه ملی: 10860196725

تاریخ ثبت: 1388/04/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/04/04

آدرس: اهواز ، پردیس زمین شهری قطعه 83 خیابان 16 متری شاکر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت انبوه سازان آریو برزن صنعت جنوب (سهامی خاص) تحت شماره ثبت 33921 ـ 21/12/87 کلاسه 87 ـ 34182 شناسه ملی 108601XXXX5 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: فضای سبز، تعمیرات و تنظیفات ساختمان های اداری و مسکونی، ساخت و اجرای طرح ها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات، نظارت، انجام کلیه کارهای ساختمانی و غیره... . 2 ـ سرمایه شرکت: یک میلیون ریال منقسم بیکصد سهم ده هزار ریالی که 35 % آن طی گواهی شماره 509 بانک ملی شعبه پردیس واریز و مابقی تعهدی است. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: اهواز، پردیس زمین شهری قطعه 83 خیابان 16 متری شاکر پلاک 21 تلفن 3207155 4 ـ مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه 6 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: محمد ظاهر جولا مدیرعامل، رضا ظاهر جولا رییس هییت مدیره، غلامعلی طاهر جولا نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 7 ـ حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته، بروات، قراردادها) باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 ـ بازرسین عبارتند از: محبوبه احدی بازرس اصلی، رحمن احدی بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی