اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1944

شناسه ملی: 14008532397

تاریخ ثبت: 1398/05/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 6681636348

آدرس: استان کردستان ، شهرستان سقز ، بخش مرکزی ، شهر سقز ، محله بلوار انقلاب ، بلوار شهید بهشتی ، کوچه ساحل ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1398/05/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/05/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/19:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود کارزان شه مال ایرانیان البرز درتاریخ 19/05/1398 به شماره ثبت 1944 به شناسه ملی 140085XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید و بسته بندی بستنی و فالوده، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کردستان، شهرستان سقز، بخش مرکزی، شهر سقز، محله بلوار انقلاب، بلوار شهید بهشتی، کوچه ساحل، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 668163XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی الصالحی به شماره فراگیر 121092647 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقای مظفر ملک محمدی به شماره ملی 376062XXXX دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای مهدی الصالحی به شماره فراگیر 121092647 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای مظفر ملک محمدی به شماره ملی 376062XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا آقای مظفر ملک محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980519XXXX32415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی