اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1912

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/07/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: ساوجبلاغ شهر جدید هشتگرد میدان شهرداری خیابان مسجد کوچه سرو

تاریخ تاسیس: 1388/07/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/19:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکت و اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی دامداری کارا بذر پرند و تاییدیه شماره 880/542 ـ 27/2/88 اداره تعاون ساوجبلاغ که در تاریخ 19/7/88 تحت شماره 1912 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 19/7/88 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام فعالیت های کشاورزی از قبیل کشت گندم ـ جو و پرورش ماهی ـ پرورش طیور و مرغداری و زنبورداری و دام ـ احداث گلخانه و تولید فرآورده های گلخانه ای و تولید فرآورده های گلخانه ای ـ کشت درختچه های تزیینی و فعال ـ بسته بندی محصولات کشاورزی و دامی ـ تولید دان مرغ پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: ساوجبلاغ شهر جدید هشتگرد میدان شهرداری خیابان مسجد ـ کوچه سرو پلاک 23 واحد پنج 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 35 سهم 000/300 ریالی که مبلغ 000/500/3 ریال طی گواهی شماره 71/1757 ـ 23/2/88 صندوق تعاون شعبه هشتگرد واریز و بقیه در تعهد صاحبان اعضا می باشد. 5 ـ اولین مدیران حق امضا: آقای رضا حدادی بسمت رییس هییت مدیره خانم مریم حدادی بسمت منشی هییت مدیره و آقای مرتضی حدادی عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و آقای بیژن حدادی مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره آقای رضا حدادی رییس هییت مدیره یا مریم حدادی منشی هییت مدیره به اتفاق بیژن حدادی (مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 6 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق مفاد اساسنامه شرکت 7 ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم ناهید حدادی بازرس اصلی و خانم جنت حدادی بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره ثبت ساوجبلاغ و نظرآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی