اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 7943

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/2/87 شرکت پیروز فجر تبریز (سهامی خاص) ثبت شده بشماره 7943 بعلت عدم فعالیت شرکت منحل و آقای یونس جعفری بعنوان مدیر تصفیه تعیین و آدرس محل تصفیه و مدیر تصفیه بترتیب تبریز، خ صائب جنب گذرنامه دفتر انجمن حمایت زندانیان تبریز و منظریه 20 متری چهارم، کوی میخک پلاک 32 تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی