اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10103881870

تاریخ ثبت: 1387/11/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/11/08

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران شهرک ژاندارمری خیابان شهید ابراهیمی کوچه یاس

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/08:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 8/11/1387 تحت شماره 341670 و شناسه ملی 101038XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/11/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات و توزیع مواد اولیه غذایی و ورزشی و محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد خوراکی و آشامیدنی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران شهرک ژاندارمری خیابان شهید ابراهیمی کوچه یاس پ 48 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای اکبر بهرامی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمدرضا بهرامی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای محمدرضا بهرامی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی