اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 487989

شناسه ملی: 14005651868

تاریخ ثبت: 1394/12/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/12/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/08:

تاسیس شرکت سهامی خاص رز سفید الهیه درتاریخ 08/12/1394 به شماره ثبت 487989 به شناسه ملی 140056XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید ـ فروش ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور ـ تهیه فرآوری خرید فروش بسته بندی و توزیع کلیه محصولات غذایی و آشامیدنی ـ تهیه و طبخ انواع غذاهای ایرانی و خارجی ـ تهیه ـ خرید ـ فروش و توزیع انواع محصولات آرایشی و بهداشتی ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور و گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی ـ انعقاد قراداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور ـ ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخل و خارج از کشور ـ برگزاری کلیه سمینارها و همایشها ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی هر یک از موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان فرشته ـ خیابان مریم شرقی ـ پلاک 64 ـ طبقه 2 ـ واحد 7 کد پستی 196496XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام میباشد که مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 486/373/35 مورخ 27/11/1394 نزد بانک تجارت شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مینا کامیاب به شماره ملی 325076XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمدرضا ملک زاده به شماره ملی 045258XXXX به سمت رییس هییت مدیره مریم ملک زاده به شماره ملی 045165XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رییس هییت مدیره مشترکا با یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضا هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمدرضا حبیبی کسبی به شماره ملی 393117XXXX به عنوان بازرس اصلی رفعت امیرلو به شماره ملی 004467XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ 941208XXXX43806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی