اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/4/89 تغییرات ذیل در شرکت فوق حاصل شده است. 1 ـ ماده 25 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: «اعضا هییت مدیره از دو نفر به سه نفر افزایش یافت». 2 ـ مدیران شرکت: سهراب صباحی وند بوری (مدیرعامل خارج از شرکا) علی قاسمی قاسموند (رییس هییت مدیره از شرکا) اسکندر قاسمی قاسموند (نایب رییس از شرکا) به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب ضمناً مقرر گردید کلیه اسناد و مدارک معتبر شرکت و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی