اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 3756

شناسه ملی: 10861288031

تاریخ ثبت: 1382/09/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: خرم آباد ، قاضی آباد ، خیابان دهم ،

تاریخ تاسیس: 1382/09/27

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه فوق العاده مورخ 6/12/89 شرکت مذکور تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 ـ بعلت عدم همکاری اعضا و مشکلات مالی اعضا تصمیم به انحلال شرکت گرفتند. 2 ـ جواد زیدی و رحیم حیدری به عنوان مدیران تصفیه بمدت 2 سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و غیره و سایر نامه های اداری با امضای جواد زیدی و رحیم حیدری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ مکان تصفیه به نشانی: خرم آباد قاضی آباد خیابان دهم پلاک 23 انتخاب شد. 4 ـ کلیه اوراق و دفاتر و اموال شرکت تحویل جواد زیدی گردید. 5 ـ روزنامه صدای ملت جهت نشر آگهی تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مهرآیین خرم آباد (سهامی خاص) که در تاریخ 27/9/82 تحت شماره 3756 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 30/9/82 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های مخابرتی شامل نصب و راه اندازی سوییچ های کم ظرفیت و پرظرفیت، انجام کلیه پروژه های مربوط به کانال کشی شامل کابل کشی (خاکی، هوایی، فیبرنوری) رانژه کشی، نگهداری مراکز سوییچ کم ظرفیت و پرظرفیت شهری، روستایی و بین شهری، انجام خدمات مربوط به امور مشترکین و آبونمان و پاسخگویی به مشترکین 118 ، انجام کلیه امور مالی و حسابداری ادارات و شرکتها، انجام کارهای خدماتی و تهیه کارگر ساده جهت انجام تنظیف فضای سبز، خدمات عمومی، سرویس ایاب و ذهاب و کارکنان ادارات. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: خرم آباد، قاضی آباد، خیابان دهم، پلاک 123 ، تلفن 04200036 . 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که 35 % آن طبق گواهی 35/942 بانک صادرات بحساب جاری 4575 واریز گردید. 5 - میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: جواد زیدی 40 سهم، رحیم حیدری 50 سهم، خاطره زیدی 10 سهم. 6 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: رحیم حیدری بسمت رییس هییت مدیره و خاطره زیدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و جواد زیدی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب و مقررا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی نظیر چک، سفته، برات و غیره با امضا جواد زیدی و رحیم حیدری با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه. 8 - بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: اصغر حداد و مهرداد عشق آباد بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 9 - روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. مسیول ثبت شرکتهای خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی