اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10064

شناسه ملی: 10740093188

تاریخ ثبت: 1391/03/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان لرستان ، شهر خرم آباد ، خیابان انقلاب ، خیابان دلفان ، کوچه عزیزی ،

تاریخ تاسیس: 1391/03/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/3/1391 تحت شماره 10064 و شناسه ملی 107400XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/3/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشاررسالت آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مخابراتی شامل: فیبر نوری، سوییچهای مخابراتی سیستمهای راه دور، سیستم های دیتا و غیره با اخذ مجوزهای لازم، انجام کلیه کارهای سیستمهای قدرت شامل: مشاوره، محاسبه: طراحی و نظارت و اجرا شبکه های توزیع و انتقال برق، احداث نیروگاههای برق، نصب تاسیسات و تجهیزات، انواع تراتسفورها و تابلوهای برق در بخش توزیع و فوق توزیع، فروش تجهیزات برق و ارایه خدمات پس از فروش آنها، کلیه امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی (ساختمان سازی)، انبوه سازی، امورپیمانکاری مربوط به راهسازی (راه اصلی و فرعی، آزادراهها، بزرگراهها، راه روستایی ومعابر)، تاسیسات و تجهیزات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب (کانال سنگی و بتنی) سدسازی، ساختمان نیروگاه آبی، صادرات و واردات کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با آنها. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان لرستان، شهر خرم آباد، خیابان انقلاب، خیابان دلفان، کوچه عزیزی، پلاک 7 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2/319 مورخ 17/1/1391 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای پیام رحمت پوری به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محمد رحمت پوری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای علی دادستانی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای شهرام رحمت پوری به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای شهرام رحمت پوری به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره با امضای رییس هییت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد و سایر نامه های اداری با امضای رییس هییت مدیره و مهرشرکت معتبراست. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای اکبر نوروزی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای محمداویس احمدی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی