اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/06/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/06/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فولاد نگین شیراز( سهامی خاص) در تاریخ 24/6/82 به شماره 14171 در این اداره ثبت و درتاریخ 1/7/82 تکمیل امضا وخلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نیم نگاه بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به پروژه های عمرانی (راه و ساختمان) اعم از محاسبات‚ طراحی ‚ نظارت و اجرا جهت کارها و پروژه های راه سازی و ساختمانی پس از کسب مجوز از مراجع مربوطه 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی تقسم و 35 درصد آن به حساب جاری 87905 شرکت نزد بانک ملت شعبه مرکزی شیراز و اریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: شیراز- ایستگاه یک زرهی 20 متری شهید کلاهدوز- 12 متری سوم-سمت چپ -پلاک 49 4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای مجتبی زارع به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره‚ خانم الهام مکارمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره‚ مرتضی زارع عضو هییت مدیره‚ همگی برای مدت 2 سال انتخاب و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با آقای مجتبی زارع به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. 6 - بازرسان شرکت: خانم نارانگیز منصور آبادی به سمت بازرس اصلی و آقای کامران بدرود شهدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی