اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 531623

شناسه ملی: 14007846194

تاریخ ثبت: 1397/06/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1533733614

تاریخ تاسیس: 1397/06/27

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله شهیدقندی نیلوفر خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده کوچه دهم پلاک 28 طبقه اول واحد 4

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/06/27:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/27:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود اکسیر امداد و سلامت درتاریخ 27/06/1397 به شماره ثبت 531623 به شناسه ملی 140078XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارایه و انجام کلیه فعالیتها در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و بسته بندی کلیه تاسیسات و تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی و بیمارستانی راه اندازی تاسیسات و تجهیزات آزمایشگاهی ،بیمارستانی،پزشکی ،دندانپزشکی و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی ،اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات ،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله شهیدقندی-نیلوفر-خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده-کوچه دهم-پلاک 28 -طبقه اول-واحد 4 کدپستی 153373XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مرتضی خلجی به شماره ملی 007930XXXX دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای علی خلجی به شماره ملی 621006XXXX دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای مرتضی خلجی به شماره ملی 007930XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای علی خلجی به شماره ملی 621006XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970627XXXX40113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی