اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13406

شناسه ملی: 14005302487

تاریخ ثبت: 1394/07/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4815173935

آدرس: ساری کمربندی غربی کوی اصحاب ابتدای روستای زرگرباغ

تاریخ تاسیس: 1394/07/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

تاسیس شرکت سهامی خاص فن آوران رویان سبز اندیش تبرستان در تاریخ 26/07/1394 به شماره ثبت 13406 به شناسه ملی 140053XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اجرا، طراحی، مدیریت در پروژه های کاشت داشت برداشت گیاهان زراعی، باغی، گلخانه و مرتع. خرید، فروش، طراحی و اجرا و نگهداری و نظارت بر سیستم های آبیاری و استخر. برگزاری و اجرای همایش، سمینار، کنفرانس و غرفه و نمایشگاه های مربوطه. تولید، فروش، طراحی، اجرا و نگهداری پروژه های دام و طیور، تلقیح و مایه کوبی و واکسن و سرم و دارو، زنبور عسل و فراورده های آنها و گیاهان دارویی، گلخانه، آزمایشگاه آب و خاک و گیاه، پرورش ماهی های مختلف، ماکیان، طیور. تولید و پرورش حشرات مفید (انسکتاریوم)، کلینیک گیاهپزشکی، پرورش قارچ و فراوری آنها ـ ترویج و تبلیغ محصولات در بحث کشاورزی و دامپروری. بسته بندی و مدیریت در تولید اجرا و فروش محصولات سالم و ارگانیک. طراحی و اصلاح و اجرا و نگهداری عملیات فضای سبز شهری و روستایی، باغات، نهال خانه ها، گلخانه ها و مراتع. تولید، فروش و پشتیبانی انواع محصولات از جمله کود، کمپوست، ورمی کمپوست و داروها، ادوات و دستگاهها و ماشین آلات کشاورزی، مواد جدید، عصاره ها و واکسن سرم، سموم، هورمون ها و مواد شیمیایی و غیرشیمیایی. طراحی، اجرا، بازسازی، نگهداری و نظارت بر طرح های کشاورزی، دامپروری، آبخیزداری، طرح های GPS و GIS و نقشه های هوایی و زمینی، سدسازی، استخر و سیستم های آبیاری و همچنین ساختمان سازی، اکتشاف و استخراج معادن (بغیراز نفت و گاز)، بسته بندی و فراوری و فروش مواد معدنی (غیراز نفت و گاز)، بازاریابی، واردات و صادرات محصولات مختلف، تولید نشا، فروش گیاهان دارویی، توزیع محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی، . اجرای تفاهم نامه و قراداد طرح های فنی و حرفه ای، عمرانی با سازمان های دیگر. ارایه و بسته بندی و لیبل گذاری نشا و نهال. عقد قرارداد با اشخاص و شرکتهای دیگر و مدیریت و همکاری با آنها. اخذ و اعطای نمایندگی. خدمات شهری و روستایی و بین المللی بعد از اخذ مجوزهای لازم و طبق قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران. در کلیه موارد اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: ساری ـ کمربندی غربی ـ کوی اصحاب ـ ابتدای روستای زرگرباغ کدپستی 481517XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2547 مورخ 06/11/1392 نزد بانک صادرات شعبه ششصد دستگاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: مجتبی علیزاده خاریکی به شماره ملی 209301XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 . جواد خادم پیر به شماره ملی 209262XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 . حمید جباری به شماره ملی 456990XXXX به سمت مدیرعامل و سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآوروقراردادها وعقود اسلامی با امضای مشترک هرسه نفر عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی واداری با امضای منفرد هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. . ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: فروغ نمدی پور به شماره ملی 526991XXXX به عنوان بازرس اصلی و فرزانه محمودیان به شماره ملی 456957XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین گردید. ش 940803XXXX36739 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی