اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1372

شناسه ملی: 14000072269

تاریخ ثبت: 1390/08/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7964115106

آدرس: بندرلنگه بندرکنگ خیابان شهید رجایی مجتمع تجاری ساباط طبقه دوم

تاریخ تاسیس: 1390/08/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/08/14:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/06/15:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی بندرلنگه به آدرس: بندرلنگه ـ بندرکنگ ـ خیابان شهید رجایی ـ مجتمع تجاری ساباط ـ طبقه دوم ـ کدپستی 796411XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980613XXXX66318 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/27:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/03/1393 مرکز اصلی شرکت بامسیولیت محدودپویا حساب مروارید به شماره ثبت 14435 از واحد ثبتی بندرعباس به واحد ثبتی بندرلنگه بندرکنگ،خیابان طالقانی روبروی بانک صادرات کدپستی 796411XXXX انتقال یافت ودراین اداره تحت شماره 1372 به ثبت رسیده ودرتاریخ 10/11/1397 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است وجهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ش 980327XXXX97810 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/23:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 14/8/93 و هییت مدیره مورخه 16/8/93 تغییرات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردیده است: 1 ـ آقای حامد اقبال برابر صلح نامه بشماره 12817 مورخه 15/9/93 دفترخانه 64 بندر کنگ تمام سهم الشرکه خود بمبلغ 000/000/250 ریال را به خانم مریم بحری فرزند سلطان بشماره شناسنامه 27 صادره از بندر لنگه متولد 1358 به کد ملی 344105XXXX ساکن بندر لنگه انتقال دادند و از شرکت خارج گردیدند و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند. با نقل و انتقال سهام در سرمایه شرکت تغییری حاصل نشد و همان مبلغ 000/000/500 ریال می باشد سهم الشرکه هرکدام از شرکا بشرح ذیل می باشد: الف) آقای محمد پای توران بشماره ملی 344062XXXX دارای مبلغ 000/000/250 ریال سهم الشرکه ب) خانم مریم بحری بشماره ملی 344105XXXX دارای مبلغ 000/000/250 ریال سهم الشرکه 2 ـ ترازنامه سالهای 1390 ، 1391 ، 1392 بتصویب رسید. 3 ـ آقای محمد پای توران بسمت رییس هییت مدیره و خانم مریم بحری بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فاضل زارع (خارج از شرکا) بشماره ملی 344118XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 4 ـ کلیه اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای رییس هییت مدیره آقای محمد پای توران همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. کلیه اعضای هییت مدیره اقرار نمودند دارای سو پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد. ش 867770XXXX111287XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرلنگه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/25:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 15/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای حامد اقبال با پرداخت مبلغ 000/500/249 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را بمبلغ 000/000/250 ریال افزایش داد. آقای محمد پای توران با پرداخت مبلغ 000/500/249 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را بمبلغ 000/000/250 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/500 ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 25/06/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 867590XXXX112788XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/31:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/1/92 محل شرکت از واحد ثبتی بندرلنگه به استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، سه راه سازمان، کوچه مهیار 5 ساختمان روزبه، طبقه 3 ، واحد 6 کدپستی 791889XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 869750XXXX110004XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندر لنگه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/8/90 تحت شماره 1372 ب شناسه ملی 140000XXXX9 در این اداره بثبت رسیده است و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای و تعمیر ابزار دقیق رایانه ای ـ خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی ـ انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک ـ تشکیل کلاسهای آموزش در زمینه رایانه در داخل و خارج از کشور ـ تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ تهیه مشخصات فنی سیستم های کامپیوتر ـ ایجاد و احداث کارخانه برای تولید کامپیوتر ـ نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه، دوربین مدار بسته و سیستم های رایانه ای ـ تجهیزات ماهواره ای و سیستم های حفاظتی و ارتباطی ـ مکانیزه کردن سیستم های اداری، مالی و اجرای سیستم های مکانیزه شده ـ طراحی سیستم های مختلف رایانه ای ـ برنامه نویسی ـ طراحی صفحات اینترنتی ـ شرکت در نمایشگاه های رایانه ای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های رایانه ای داخلی و خارجی قطعات ـ ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه ای ـ صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه ـ تولید نرم افزار ـ فعالیت در زمینه بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون بانکی ـ ارایه خدمات اینترنتی و اینترانت ـ تهیه و تامین قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی در زمینه رایانه ـ اجرای طرح های جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی، تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینه های فناوری اطلاعات ـ استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجرا و نظارت بر پروژه های فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد و بهبود فرآیند و ارایه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظام های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت جهت تسهیل و افزایش کارایی سازمان ها ـ مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های رایانه و پیاده سازی شبکه های نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی رایانه ای، طراحی و تولید و اجرای سیستم های امنیت شبکه و ارایه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه های بی سیم و راه حل های ارتباط با اینترنت جهت سازمان ها ـ آموزش دوره تخصصی در زمینه آی تی و آی سی تی ـ مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی تولیدکننده نرم افزار و سخت افزار ـ خرید و فروش سهام شرکت ها و سازمان های مجاز دولتی و خصوصی با موضوع فعالیت مشابه در بورس اوراق بهادار و یا خارج از آن ـ سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها با موضوع فعالیت مشابه از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکـت های موجود، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم ار ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ انجام پروژه های انفورماتیکی و فن آوری اطلاعات، طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیرات و آموزش در زمینه کامپیوتر و سیستم های الکترونیکی و اینترنتی و اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون اداری و ابزار دقیق رایانه ای ـ طراحی و راه اندازی و تعمیرات سیستم های کامپیوتری و کنترلی ـ خرید و فروش کامپیوتر و لوازم جانبی آن و سیستم های الکترونیکی ـ انجام امور قراردادی و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنعتی رایانه ای و پزشکی رایانه ای انجام خدمات فنی و طراحی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ ارایه کلیه خدمات مدیریتی از جمله آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح های تکنولوژی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ ارایه کلیه خدمات اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش آن (ICT) ـ طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری ـ صادرات و واردات تجهیزات رایانه ای و تهیه و تولید سیستم های رایانه ای و بسته های نرم افزاری ـ صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ خرید و فروش و صادرات و واردات ماشینهای اداری رایانه ای و دیجیتالی ـ ارایه خدمات مشاوره مدیریت و مدیریت طرح در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ ارایه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر طرح ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری ـ انجام مطالعات راهبردی (استراتژیک) و طرح های جامع ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه خدمات و کالاهای مجاز کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش و مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح های انفورماتیکی ـ تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری ـ ایجاد پورتال اطلاع رسانی ـ مشاوره و نظارت بر طرح های انفورماتیکی ـ تهیه و اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه داده ها ـ تولید و ارایه کلیه قطعات و تجهیزات و سخت افزارهای کامپیوتری ـ مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی کسب و کار سازمانی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فرایندهاـ مدیریت و برنامه ریزی تولید و تکنولوژی و مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و مدیریت کیفیت جامع و مدیریت بهره وری جامع و مدل های تعالی سازمانی و مدیریت تامین و جذب منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مدیریت ریسک و طراحی و تدوین استراتژی و بازاریابی و انجام تحقیقات بازار و مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین و مدیریت دانش و مدیریت زمان و مدیریت تغییر و مدیریت بحران در زمینه موضوع فعالیت شرکت؛ بدیهی است شرکت در بدو تاسیس چنانچه برای فعالیت هر کدام از موضوعات شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد پس از اخذ مجوز قانونی از ادارات و ارگانهای مسیول فعالیت خود را شروع خواهد کرد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: استان هرمزگان شهرستان بندر لنگه بندر کنگ بلوار آیت اله خامنه ای میدان امام سجاد (ع) مجتمع تجاری امین کدپستی 796411XXXX . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقداً. 4 ـ مدیران شرکت: آقایان محمد پای توران بسمت رییس هییت مدیره و حامد اقبال بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضا ثابت و مشترک مدیرعامل شرکت آقای حامد اقبال بهمراه امضا رییس هییت مدیره آقای محمد پای توران همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندر لنگه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی