اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1514

شناسه ملی: 14003542531

تاریخ ثبت: 1392/05/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/05/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/01:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 1/5/92 شماره ثبت 1514 شناسه ملی 140035XXXX1 در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. 2 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس، جلفا صندوق پستی 544151716 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 (ده میلیون) ریال تماماً نقدی. 5 اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان: 1 . مهدی ثقفی دارنده مبلغ هشت میلیون ریال معادل هشتاد درصد سهم الشرکه 2 . ساناز صامتی دارنده مبلغ دو میلیون ریال معادل بیست درصد سهم الشرکه می باشند. 6 مدیران شرکت: مهدی ثقفی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، ساناز صامتی به سمت رییس هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد، اوراق تعهدآور، تجاری، بهادار، بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 حدود اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 9 انحلال شرکت: مطابق ماده 114 قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود. 10 اساسنامه شرکت: در 27 ماده و بدون تبصره بتصویب رسید. 11 روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 201610XXXX118644XXXX سرپرست ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی